5-studiekgroep

Studiegroep Eemshaven met van links naar rechts:
1-Menko Ubbens
2-Rob Botzen
3-Ekema
4-Wim Koppen
5-Ing. van Veen (waarschijnlijk)
6- ?
7-Be Klaassens Uithuizen (dir. PMF)
8-Dick Woltjer
9- ?
10-?
11-Egbert Buurma
12-Chris Bakker

Met dank aan oud Meijster Teun Juk.